STUDIJSKO PUTOVANJE VIJEĆA MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE U MAĐARSKU

Od 27. do 29. rujna 2019. Vijeće mađarske nacionalne manjina Grada Zagreba organizira studijsko putovanje u Mađarsku – posjet hrvatskoj zajednici u Dušnoku i druženje s tamošnjim Hrvatima.