STUDIJSKO PUTOVANJE „ALBANSKI TRAGOVI U KULTURI I UMJETNOSTI VENECIJE U XIV. – XVI. STOLJEĆU“

Od subote, 6. – 7. svibnja 2017. održat će se studijsko putovanje u Veneciju „Albanski tragovi u kulturi i umjetnosti Venecije u XIV. – XVI. stoljeću“ koje organizira Vijeće albanske nacionalne manjine Grada Zagreba.

Osim članove Vijeća na putovanje su pozvani i predstavnici albanskih udruga Zagreba, učiteljice izborne nastave albanskog jezika i kulture, mladi Albanci i predstavnici Koordinacije VPNMGZ te predstavnici drugih nacionalnih manjina Zagreba.

Prema programu putovanje traje dva dana i uključuje posjet: zgrade albanske škole izgrađene 1532., Crkve svetog Sebastiana u kojoj se nalazi freska albanskog nacionalnog junaka Skanderbega i albanse zastave čiji je autor Paolo Veronezi, Duždeve palače u kojoj se nalazi Veronezijava slika „Smirne scutari“ koja prikazuje opsadu Skadra, Albanija, 1507., zgrade – rezidencije Skanderbega u Veneciji. Na programu je i susret s profesoricom Lucijom Nardini, znanstvenicom i istraživačicom albanskih tragova u Veneciji, spisateljicom knjiga „Migrazioni e integrazioni. IL caso degli albanezi a Venezia 1479.-1552.“i „Albania ritrovata“.