SLATKI BAJRAMSKI PAKETI ZA MALE BOŠNJAKE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

Paketi puni slastica darovi su koje će povodom Bajrama dobiti mali Bošnjaci s područja Zagrebačke županije. Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Zagrebačke županije pripremilo je više od šezdeset takvih paketa koje će najmlađima uručiti Salih Huremović, predsjednik Vijeća, te članovi i članice koji će posjetiti svako dijete.