RASPRAVA O PROVEDBI OKVIRNE KONVENCIJE O ZAŠTITI NACIONALNIH MANJINA

U organizaciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske u Hrvatskome saboru je  10.prosinca 2019. na Dan ljudskih prava održan Skup posvećen provedbi Okvirne konvencije o zaštiti nacionalnih manjina, koji je Hrvatski sabor potvrdio 1997.godine. U ime Savjeta za nacionalne manjine na skupu je sudjelovao predsjednik Savjeta Aleksandar Tolnauer.

Skup su uvodnim izlaganjima otvorili ravnatelj Vladinog Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Alen Tahiri, predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske Aleksandar Tolnauer, saborski zastupnik srpske nacionalne manjine Milorad Pupovac i  dr.sc. Antonija Petričušić, članica Savjetodavnog odbora za praćenje provedbe Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina  Vijeća Europe sa Pravnog fakulteta u Zagrebu.

U izlaganjima je istaknuta je važnost donošenja i primjene Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina kao međunarodnog dokumenta kojim se unapređuju prava nacionalnih manjina i u Republici Hrvatskoj.

U raspravi je analizirano i Peto izvješće Republike Hrvatske o provedbi Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina koje je Vlada Republike Hrvatske usvojila 28.ožujka 2019. i koje je upućeno Vijeću Europe na razmatranje.

Također  je istaknuto da uz neosporan napredak i napore Vlade Republike Hrvatske u suzbijanju različitih oblika diskriminacije, nažalost i dalje svakodnevno svjedočimo pojavama porasta atmosfere nesnošljivosti, netolerancije te govora mržnje.

Nasuprot partnerskom i zajedničkom djelovanju Vlade Republike Hrvatske i predstavnika nacionalnih manjina još se uvijek susrećemo sa neshvaćanjem postignutih i dostignutih demokratskih standarda Republike Hrvatske kao članice Europske unije, gdje vlada princip poštovanja slobode, princip uvažavanja drugog i drugačijeg te prava na mišljenja oslobođena od ideoloških i političkih pristranosti, a koja korespondiraju sa civilizacijskim tekovinama u sustavima europskih vrijednosti, istaknuto je u raspravi.

Skupu su prisustvovali te sudjelovali u njegovom radu predstavnici Hrvatskoga sabora, saborski zastupnici nacionalnih manjina, predstavnici Vlade Republike Hrvatske, Ustavnog suda Republike Hrvatske, nadležnih ministarstava, akademske zajednice, predstavnici udruga i ustanova nacionalnih manjina, Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te eksperti za pitanja o kojima je vođena rasprava.

https://savjet.nacionalne-manjine.info/2019/12/16/rasprava-o-provedbi-okvirne-konvencije-o-zastiti-nacionalnih-manjina/