PRIKUPLJANJE POTPISA ZA BOLJI POLOŽAJ MANJINA U EUROPI

Europsku građansku inicijativu „Minority SafePack” pokrenula je Federalna unija europskih nacionalnosti, FUEN, s ciljem poboljšanja položaja nacionalnih manjina kroz usvajanje novih zakona i normi Europske unije. Nažalost, još nije izrađena preporuka na razini EU o nacionalnim manjinama i manjinskim, regionalnim jezicima, te se stoga u pojedinim državama članicama EU tretiraju različito. Na političkoj sceni EU dominiraju političari većinskih naroda čije države niti ne pokazuju veću spremnost za bavljenjem nacionalnim manjinama.
Unatoč tomu, u Europskoj uniji postoji institucija Građanska inicijativa; ako iz najmanje šest država članica ukupno milijun građana izrazi neki zahtjev, tad se Europska komisija time mora baviti. U zemljama članicama EU više od 50 milijuna građana pripadnici su neke nacionalne manjine, te je FUEN, koja na razini EU objedinjuje udruge nacionalnih manjina, pokrenula građansku inicijativu „Minority SafePack”. Cilj joj je prikupljanjem određenog broja potpisa potaknuti Europsku komisiju na izradu prijedloga paketa zakona koji bi poboljšao očuvanje nacionalnih i jezičnih manjina te jačanje kulturne i jezične šarolikosti.
U Hrvatskoj su ovoj inicijativi dali potporu Savjet za nacionalne manjine Vlade RH i Odbor za nacionalne manjine i ljudska prava Hrvatskog sabora. Svaki potpis je važan da bi ova inicijativa postigla cilj. Krajnji rok za predaju prikupljenih potpisa je 3. travnja 2018.. Inicijativu možete potpisati putem web stranice: https://ec.europa.eu/citizens-initiative/32/public/#/.