PROMOCIJA EDICIJE „HISTORIJA BOSNE I HERCEGOVINE 1788-1878.“

U četvrtak, 24. studenog 2016. u sklopu tribine “dr. Sulejman Mašović” u Islamskom centru Zagreb, Prilaz Safvet bega Bašagića 1, je promocija edicije „Historija Bosne i Hercegovine 1788-1878.“ autora prof. dr. sc. Galiba Šljive.

Organizator je Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba.