PROMIDŽBA KNJIŽEVNOG STVARALAŠTVA MAKEDONACA

Dvije knjige predstavili su zagrebački Makeodonci 22. studenog u Češkoj besedi u Zagrebu; „Volim te do neba i nazad“, autorice Ane Bunteske u prijevodu učenika polaznika nastave makedonskog jezika i kulture po modelu C u I. gimnaziji u Zagrebu. Druga knjiga je „Makedonske narodne priče“ po izboru doc. dr. sc. Ivice Bakovića u prijevodu studenata Odsjeka za južnoslavnske jezike i književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. O prvoj knjizi govorila je profesorica Tinka Barbutov Krsteva i učenici koji su je preveli, a o drugoj doc. dr. sc. Ivica Baković i studenti.

Organizator promocije bilo je Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba, a prisutni su bili Nazif Džaferi, otpravnik poslova u Veleposlanstvu Republike Makedonije u RH, glumica Kostadinka Velkovska, Tome Apostoloski, predsjednik Vijeća makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba, Ana Dalipovski, predsjednica Centra za provedbu integracije Roma u RH i EU, te pripadnici makedonske nacionalne manjine Zagreba.