PRIREDBA MAĐARSKE VRTIĆKE GRUPE DJEČJEG VRTIĆA „POTOČNICA“

U četvrtak, 30. svibnja 2019. u 16,30 sati u Dječjem vrtiću «Potočnica», polaznici mađarske vrtićke grupe priređuju završnu priredbu za roditelje, bake i djedove.

Mađarska vrtićka grupa ove godine je obilježila 25 godina postojanja i rada u sklopu Dječjeg vrtića „Potočnica“.