PREDAVANJE O DRUŠTVENOM UTJECAJU MREŽNIH KOMUNIKACIJA

U subotu, 25. ožujka 2023. u 18 sati, u MKD „Ady Endre“, Martićeva 8, Zagreb, u sklopu serijala Mađarska tribina, dr. sc. Károly Szkála održat će znanstveno predavanje društveni utjecaj mrežnih komunikacija. Organizator je Društvo mađarskih znanstvenika i umjetnika u Hrvatskoj, a suorganizatori su MKD „Ady Endre“ i Vijeće mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba.