PREDAVANJE MAKEDONSKI JEZIK SA SOCIOLINGVISTIČKOG ASPEKTA

U srijedu, 15. ožujka 2023. u 19 sati, u dvorani “Toše Proeski ” Makedonska pravoslavna crkva, Nova cesta 176, Zagreb, Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba organizira predavanje o makedonskom jeziku sa sociolingvističkog aspekta. Predavat će dr. sc. Borjana Prošev-Oliver, viša lektorica Odsjeka za južnoslavenske jezike i književnost, Katedra za makedonski jezik i književnost, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.