PREDAVANJE U «ADY ENDRE»

U subotu, 14. listopada 2017. u 18 sati, u MKD-a „Ady Endre”, Martićeva 8 u Zagrebu, Društvo mađarskih znanstvenika i umjetnika u Hrvatskoj održava predavanje u sklopu Mađarske tribine. Predavač je dr.sc. Franciška Ćurković .

Suorganizator tribine je Mađarsko kulturno društvo „Ady Endre“, a pokrovitelj Vijeće mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba.