POSJET RODNOM MJESTU BAROKNIH SLIKARA FRANCA I ANDREJA KRIŠTOFA JELOVŠEKA

U okviru programa  Moja dežela – Moja domovina, Prirodoslovna radionica, članovi Vijeća slovenske nacionalne manjine Grada Zagreba posjetili su Loku kod Mengeša u Sloveniji, rodno mjesto Franca i Andreja Krištofa Jelovšeka, najuspješnijih baroknih slikara na području Slovenije, te dvorac Jable, Mengeš i Komendu gdje su razgledali njihova monumentalna djela, freske i oltarne slike. Slikari Jelovšek poznati su i po svojem stvaralaštvu u Samoboru (iluzionistička freska glavnoga oltara u crkvi sv. Marije) i Zagrebu (strop crkve sv. Katarine i iluzionistička freska na glavnom oltaru).

Ovo je bila prigoda i za posjet rodnoj kući slikara fra Janeza Janka Ambroza Testena koja se nalazi u Loki kod Mengeša i razgovor s njegovim nećakom Mirom Testenom.