POČINJE PROVEDBA PROJEKTA PARIZ

Projekt Postani aktivan Rom/kinja i zaposli se – PARIZ je usmjeren na jačanje stručnih znanja nezaposlenih Roma/kinja kroz provedbu programa obrazovanja odraslih, unapređenje i razvoj mekih vještina nezaposlenih Roma/Romkinja te jačanje kompetencija stručnjaka koji rade sa nezaposlenim Romima/Romkinjama, a sve u svrhu povećanja njihove zapošljivosti i smanjivanja rizika od socijalne isključenosti i siromaštva.

Očekivani rezultati projekta su: 50 osposobljenih Roma/Romkinja za jedno od deficitarnih zanimanja na tržištu rada (građevinska, metalska, pomoćna zanimanja u ugostiteljstu i hotelijerstvu, njegovateljica, osobna domaćica i gerontodomaćica), primjena inovativnog modela za razvoj life managmenta ENTRE YOU – osnaživanje socijalnih kompetencija, usvajanje osnovnih komunikacijskih vještina i poduzetničkog načina razmišljanja te dodatno osposobljavanje zaposlenika Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i članova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Grada Zagreba koji rade sa pripadnicima marginaliziranih skupina.

Projekt Pariz