ODRŽANA 80. SJEDNICA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

Dana 28. rujna 2018. održana je 80. sjednica Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Na 80. sjednici predstavnici Hrvatske radiotelevizije podnijeli su Izvješće o proizvedenim, suproizvedenim i objavljenim programima namijenjenim informiranju pripadnika nacionalnih manjina u 2017. godini.

Savjet je donio zaključak kojim je utvrdio nedovoljnu zastupljenost nacionalnih manjina u radijskom i televizijskom programu Hrvatske radiotelevizije u 2017. godini, a vezano uz provedbu članka 18. stavka 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i Ugovora između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske.

Utvrdio je obvezu održavanja konzultativnih sastanaka s Ravnateljstvom i Programskim vijećem Hrvatske radiotelevizije radi osiguranja kontinuiteta u razmjeni mišljenja o ostvarivanju prava nacionalnih manjina na pristup javnim medijima i iznošenja prijedloga o sadržaju i udjelu programa namijenjenih manjinama u cjelokupnom programu, radi rješavanja problema izostanka edukacije novinarskog kadra koji se bavi manjinskim pitanjima, kao i pitanja zastupljenosti manjina u svim programima Hrvatske radiotelevizije.

Prihvaćeni su zahtjevi za prenamjenom sredstava odobrenih za programe kulturne autonomije Srpskom kulturnom društvu Prosvjeta, Kulturnom društvu Bošnjaka Hrvatske iz Zagreba Preporod i Talijanskoj uniji iz Rijeke.

Savjet je donio Odluku o sklapanju Sporazuma o suradnji s Institutom za migracije i narodnosti te odluku o zajedničkom održavanju ciklusa javnih tribina sa Centrom za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na holokaust.

izvor:www.nacionalne-manjine.info