ODRŽAN SEMINAR SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE RH

U organizaciji Savjeta za nacionalne manjine RH danas je u Zagrebu održan seminar o interaktivnom načinu prijava programa kulturne autonomije nacionalnih manjina putem interneta za 2019. i godišnji izvještaji o ostvarivanju programa i utrošku sredstava iz Državnog proračuna za 2018..

O položaju nacionalnih manjina u RH i mogućnosti proračuna Savjeta za nacionalne manjine govorio je Aleksandar Tolnauer, predsjednik Savjeta. Tolnauer je naprije pozdravio saborske zastupnike Vladimira Bileka i Zorana Jankovicha, te ostale govornike na seminaru, a potom govorio o ulozi Savjeta, te o povećanju sredstava za kulturne programe manjina u 2019. koja iznose više od 36 milijuna.

Naglasio je Tolnauer da je ovaj seminar iznimno važan za manjine kako bi svatko naučio prihvatiti svoj dio odgovornosti. Istaknuo je da je Savjet dosad imao pet revizija u kojima je pronađena samo jedna pogreška, a i ona se odnosila samo na produživanje nekih rokova.

-Svatko mora preuzeti svoj dio odgovornosti, nije Savjet yuboks u koji se ubacuju želje i čeka da ih ispuni, postoje kriteriji za sve i odgovornost – izjavio je Tolnauer ističući da neke udruge nenamjenski troše novac te da se to više ne smije događati.

Osim Tolnauera, predavanje su održali i Slavka Malenica, načelnica Sektora za financijski i proračunski nadzor Ministarstva financija, koja je govorila na temu – uloga i zadaće sektora proračunskog nadzora u kontroli namjenskog utroška sredstava Državnog proračuna i o financijskom nadzoru neprofitnih organizacija i proračunskog nadzora zakonitosti, svrhovitosti i pravodobnosti korištenja proračunskih sredstava. Marko Trošelj i Maja Peran, savjetnici u Službi za međunarodnu suradnju, EU i pravne poslove Agencije za zaštitu podataka, govorili su o informacijama u vezi zaštite osobnih podataka prilikom prijava programa kulturne autonomije, kao i kod dostavljanja polugodišnjih, godišnjih i kvartalnih izvještaja udruga i ustanova Savjetu za nacionalne manjine, te Tibor Varga, zamjenik predstojnika Stručne službe Savjeta, koji je govorio o interaktivnoj prijavi programa kulturne autonomije udruga i ustanova nacionalnih     manjina za 2019. godinu, te interaktivnoj predaji godišnjih izvještaja udruga i ustanova nacionalnih manjina za 2018..

Seminaru su prisustvovali članovi Savjeta za nacionalne manjine, predsjednici vijeća i predstavnici nacionalnih manjina te predsjednici udruga nacionalnih manjina.