NASTUPA ZBOR ENCIJAN

U nedjelju, 29. studenoga 2020. u 11 sati, u Flanatičkoj ulici (kod fontane) u Puli, nastupa zbor Encijan u okviru priredbe Glazbeni adventski vijenac. Organizator je SKD Istra iz Pule.

Napomena: Dječji festival multikulturalnosti održat će se online, a Biblibusa neće biti zbog posebnih epidemioloških mjera u Sloveniji i Hrvatskoj.