NASTAVA MAKEDONSKOG JEZIKA I KULTURE

Odobrenjem Ministarstva znanosti i obrazovanja u OŠ Centar i Prvoj sušačkoj hrvatskoj gimnaziji provodi se izborna nastava makedonskog jezika i kulture po modelu C za sve učenike s područja Rijeke i PGŽ-e. Nastava počinje 21. rujna u 17 sati u OŠ “Centar”. Upisi su u tijeku, a svi se zainteresirani učenici mogu se javiti:
– za osnovnu školu prof. Biljani Stojanovskoj, mr. sc.
na 092 378 6413 ili biljana.stojanovska@uniri.hr
– za srednju školu prof. Nataliji Lekovskoj
na 091 309 1862 ili nat.makedonija@gmail.com ili direktno u tajništvo OŠ Centar odnosno Prvoj sušačkoj hrvatskoj gimnaziji.
Program MKD Ilinden omogućen je sredstvima državnog proračuna Republike Hrvatske, posredstvom Savjeta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, sredstvima Primorsko-goranske županije, te svesrdnom pomoći: Grada Rijeke, Vijeća MNM za grad Rijeku, Vijeća MKNM za PGŽ i nesebičnim zalaganjem pojedinaca.