MANJINE VESLALE NA SAVI

Veslanje na Savi koje je organizirala Koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba privuklo je 12. studenoga veliki broj sudionika različitih generacija. Roditelji i djeca podjednako su se veselili sportskom susretu „Mali kajakaši na Savi“ koji Koordinacija organizira svake godine kao redovni dio svojih aktivnosti. Sve je bilo pripremljeno; čamci, vesla, prsluci za spašavanje, spremni su bili i voditelji čamaca, trebalo je doći samo s dobrom voljom i otisnuti čamcima po mirnoj rijeci. Veslači su veslali u pratnji posada HGSS stanice Zagreb, ali nasreću nikoga nije trebalo spašavati. Bio je to krasan sportski izlet na rijeci Savi koji će sudionicima ostati u lijepom sjećanju. Veslali su rijekom Savom od  Vodoprivrede Zagreb u Prečkom prema cilju koji je bio kod Jadranskoga mosta. Taj je sportski događaj ponajprije organiziran kao aktivnost pripadnika nacionalnih manjina s područja Zagreb, ali zanimljiv je i drugima. Organizacijom je upravljao tajnik Koordinacije Zoltan Balaž Piri koji je bio i jedan od veslača.