MAĐARI OBILJEŽILI DAN KULTURE

Izložbom fotografija „Skulpture Miklosa Melocco“, nastupom dramske sekcije MKD “Ady Endre” i glazbom skladatelja Bartoka i Beethovena koju su izveli Daniel Molnar, rog, i Daniel Detoni, glasovir, zagrebački Mađari obilježili su Dan kulture. Manifestacija je održana u dvorani MKD “Ady Endre” u Zagrebu, a privukla je veliki broj pripadnika mađarske nacionalne manjine.

Program su organizirali MKD „Ady Endre“ i Vijeće mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba, pod pokroviteljstvom Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske.