KRALJICA I SVETICA JADWIGA

Predavanje „Sveta Jadwiga – zaštitnica Europe“ održano je 17. studenog 2016. u Europskom domu u Zagrebu. O svetoj Jadwigi, kraljici Poljske, govorio je profesor Andrija Lovrić. Sveta Jedwiga je bila kći Ludviga I. Velikog, kralja Mađarske i Poljske, a kraljicom Poljske okrunjena je 1384.. Vjenčala se 1386. s litvanskim velikim knezom Jagailom uz uvjet da se on krsti što je i učinio te je tim činom Litva posala kršćanska zemlja. Sveta Jadwiga je osnivala crkve i uvodila narodni jezik. Od pape Bonifacija IX. je dobila 1397. dozvolu da se na Sveučilištu u Krakovu, osnovanom 1364., utemelji teološki fakultet. Skrbila je o siromašnim građanima Poljske i narod ju je poštovao. No, nažalost, nije dugo kraljevala, umrla je 1399. u dobi od 25 godina i pokopana je u katedrali na Wawelu u Krakowu. Papa Ivan Pavao II. proglasio ju je svetom 8. lipnja 1997..

Predavanje je organizirala Walentyna Lončarić, predstavnica poljske nacionalne manjine Grada Zagreba,  a nazočili su predstavnici ruske i slovačke nacionalne manjine Grada Zagreba.