KNJIGA KOJU VRIJEDI PROČITATI

U Zagrebu je u Crnogorskom domu 28. studenoga predstavljena knjiga Lidije Vukčević „Zemlja kava, more tinta, nebo ruzmarin“. Promociju je vodila Milanka Bulatović, predsjednica Društva Crnogoraca i prijatelja Crne Gore “Montenegro” Zagreb, a osim autorice sudjelovala je i Nadežda Čačinović.

Lidija Vukčević, rođena je 1954. u Zagrebu gdje je na Filozofskom fakultetu diplomirala jugoslavistiku i filozofiju, te magistrirala i doktorirala. Postdoktorsko usavršavanje obavila je na Universite Stendhal, Grenoble. Radila je kao srednjoškolska profesorica, mentorica, sveučilišna nastavnica, lektorica i viša predavačica u Zagrebu i u inozemstvu u kulturnoj razmjeni na državnim sveučilištima u Milanu i Grenobleu. Objavila je dvije znanstvene monografije, osam knjiga poezije, jedanaest knjiga proze, te prijevode knjiga s talijanskog i francuskog jezika i na te jezike.

Prof. dr. sc. Vesna Vukotić-Janković izjavila je u svibnju ove godine na 13. sajmu knjiga u Podgorici u Crnoj Gori o knjizi „Zemlja kava, more tinta, nebo ruzmarin“: “Lidija nije samo osvjedočeni književni kritičar, pjesnikinja, već zaista i narator zavidne erudicije. Ona je krenula u istraživanje novih tehnika pripovijedanja ne odstupajući od fragmentalnog načina pripovijedanja, fragmentalne proze. U pitanju je porodična saga. Vukčević ima potrebu da rekonstruiše habitus sopstvene porodice. Ta rekonstrukcija, naizgled porodične biografije, obuhvata period od tridesetih godina prošlog vijeka do danas. Ovaj roman iznevjerava žanrovski oblik biografije. Žanr se neprekidno preispituje, poigrava se konvencijama, transemiotički se prožimaju dokumenta, testamenti, enciklopedijske jedinice i registri, a sadrži i crno-bijele fotografije koje su takođe bitan estetski dio teksta.”

Promociji knjige prisustvovali su akademik Dimitrije Popović sa suprugom Jagodom, Dušan Mišković, predsjednik Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba, i predsjednik Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zageba, Danilo Ivezić, predsjednik Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske te brojni pripadnici crnogorske manjine.

Organizatori promocije bili su Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske i Durštvo Crnogoraca i prijatelja Crne Gore “Montenegro” Zagreb, a održana je uz potporu Savjeta za nacionalne manjine RH.