JETELIČEK NASTUPA NA ZAGREB FOLK FEST 2019

U petak, 3. svibnja 2019. u 19 sati, u Maloj dvorani KD Vatroslava Lisinskoga u Zagrebu, na Međunarodnom folklornom festivalu – ZAGREB FOLK FEST 2019, nastupit će Jeteliček, folklorna skupina Češke besede Zagreb.