IZLOŽBA SLIKA MANJINSKIH UMJETNIKA

Predstavnica njemačke nacionalne manjine Grada Zagreba Jasminka Petter i Narodni savez Nijemaca Hrvatske postavili su u Europskom domu Zagreb, Jurišićeva 1, izložbu slika umjetnika pripadnika austrijske, njemačke, mađarske, češke, židovske i bošnjačke nacionalne manjine koja će trajati od 16. do 21. rujna 2019.