IZLET U MAĐARSKU

U nedjelju, 16. rujna 2018. Vijeće mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba organizira jednodnevni posjet Mađarskoj za polaznike jezične radionice MKD «Ady Endre». Organiziran je posjet muzeju u Pakozdu i rodnoj kući mađarskog pisca Géze Gárdonyija u Agardu.