FLASIM PER ZAGREBIN SHQIP

U nedjelju, 19. lipnja 2022. Vijeće albanske nacionalne manjine Grada Zagreba, povodom završetka školske godine, organizira edukativnu-turističku šetnju Zagrebom za učenike nastave albanskog jezika i kulture pod nazivom „Flasim per Zagrebin shqip/ Govorimo o Zagrebu na albanskom jeziku“.