“BOŠNJAČKI GLAS” BROJ 45.

U novom broju “Bošnjačkog glasa”, 45., tiskanome potkraj prošle godine, kojemu je nakladnik Bošnjačka nacionalna zajednica Hrvatske, uz potporu Savjeta za nacionalne manjine RH, glavna urednica Edina Smajlagić uvodnik započinje metaforom o kamenu i životu, time simbolički najvaljujući prvi tekst u glasilu – Stećci i UNESCO. Radi se o još neistraženoj kulturnoj baštini, no to je samo jedan od tekstova novoga “Bošnjačkog glasa”. Više od četrdeset stranica ispunjeno je aktualnim, informativnim i edukativnim tekstovima o povijesti, ljudima i događajima vezanim za Bošnjake u Hrvatskoj, te o događajima u matičnoj BiH, kao i Bošnjacima u svijetu.