ALEKSANDAR TOLNAUER JE PONOVNO PREDSJEDNIK SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine ponovno je Aleksandar Tolnauer, Vlada RH imenovala ga 18. travnja na zatvorenoj sjednici, a potpredsjednici su Mirjana Galo i Vladimir Ham.

Članovi Savjeta su; Vladimir Ham (njemačka nacionalna manjina), Darko Šonc (slovenska nacionalna manjina), Marija Semenjuk Simeunović (ukrajinska nacionalna manjina), Zorica Velinovska (makedonska nacionalna manjina), Zvonko Kostelnik (rusinska nacionalna manjina), Branka Baksa (slovačka nacionalna manina) Aleksandar Tolnauer (židovska nacionalna manjina), Mirjana Galo (srpska nacionalna manjina), Ishak Hodžić (bošnjačka nacionalna manjina), Nives Rittig-Beljak (austrijska nacionalna manjina) i Danilo Ivezić (crnogorska nacionalna manjina).