ADVENTSKI KONCERT U KATEDRALI

U nedjelju, 4. prosinca 2016. u 19 sati je Adventski koncert u Katedrali u Zagrebu. Na programu su djela Johanna Sebastiana Bacha koja će na orguljama svirati mađarska umjetnica Ágnes Sztahura.

Koncert organiziraju Veleposlanstvo Mađarske u RH u suorganizaciji s Mađarskim institutom u Zagrebu.