1. OBAVIJEST

Tečaj stranih jezika za Bošnjake

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba, u suradnji sa Sjajnom zvjezdom edukativnim centrom, organizira besplatne tečajeve stranih jezika za Bošnjake. Skupine od po 25 polaznika učit će engleski jezik (početna i napredna razina) i njemački jezik (početna razina). Vrijeme održavanja tečaja bit će naknadno određeno, ovisno o broju prijava za pojedine razine jezika, a planirani početak nastave je 1. ožujka 2016. godine.

Molimo zainteresirane da prijave pošalju najkasnije do 19. veljače 2016. godine na e-mail adrese: sarunovicamra@gmail.com ili alma.jakupovic1@gmail.com.

U prijavi je potrebno navesti ime i prezime, JMBG te željeni strani jezik i razinu. Prednost pri popunjavanju kvote polaznika imaju nezaposleni Bošnjaci.

Za sve ostale zainteresirane Sjajna zvjezda edukativni centar nudi polaženje tečajeva po povoljnoj cijeni od samo 500 kuna.