VLADA Orešković: treba surađivati s DORH-om kako bi se ubrzale investicije

ZAGREB, 30. ožujka 2016. (Hina) – Premijer Tihomir Orešković u srijedu je na početku sjednice Vlade kazao da su se on i ministar gospodarstva Tomislav Panenić u utorak sastali s glavnim državnim odvjetnikom Dinkom Cvitanom te razgovarali o tome na koji način ubrzati investicije, a najavio je i da će u Vukovaru ovoga tjedna razgovarati o investicijama.

Potrebno je surađivati s DORH-om kako bi se ubrzale investicije, rekao je Orešković na početku sjednice.

Potvrdio je da u četvrtak i petak boravi u Vukovaru, gdje će također, ističe, prvenstveno razgovarati o investicijama. Naveo je i da postoji zainteresirani investitor za ulaganje u Slavoniji, koji traži 10.000 hektara zemljišta te će, kazao je premijer, o toj temi razgovarati s lokalnim vlastima.

Vlada je u srijedu donijela Strategiju pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine, koja je jedan od obvezujućih preduvjeta za povlačenje sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Sastavni dio Strategije je Akcijski plan koji pokriva predviđene aktivnosti za provedbu Strategije od 2016. do 2017. godine.

Ministar gospodarstva Tomislav Panenić je izjavio kako se “donošenjem strategije ‘otključavaju’ alocirana sredstva u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020. u iznosu od 664 milijuna eura, koja se usmjeravaju na poticanje znanstvene izvrsnosti i jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva kroz istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije”.

Strategija sadržava ciljeve i prioritetne aktivnosti vezane za ulaganja u istraživanje, razvoj i komercijalizaciju inovacija te utvrđuje ciljane niše ulaganja odnosno tematska prioritetna područja unutar prioritetnih sektora.

“Ključni ciljevi strategije su poticanje gospodarskog rasta i otvaranja radnih mjesta s fokusom na suradnju gospodarskog i znanstveno-istraživačkog sektora, gdje Hrvatska ima najveći potencijal za pametan, uključiv i održiv rast”, rekao je Panenić.

Tematska prioritetna područja su: zdravlje i kvaliteta života; energija i održivi okoliš; promet i mobilnost; sigurnost; hrana i bioekonomija.

Vlada je uz ostalo prihvatila i izvješće ​​​o vođenim pregovorima za sklapanje ugovora o jamstvu između Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za financiranje projekta restrukturiranja HAC-a kao i ugovora o zajmu između HAC-a i EBRD-a u iznosu od 250 milijuna eura.

Zajam se odobrava na rok od 15 godina, s počekom od 2 godine i kamatom 6-mjesečni EURIBOR uvećan za 1 posto marže s mogućnošću fiksiranja kamata. Sredstva će se iskoristiti za financiranje projekta restrukturiranja HAC-a i to za refinanciranje, odnosno zatvaranje dospjelih glavnica postojećih kredita te za restrukturiranje društva Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarina (HAC-ONC).

Vlada je također dala suglasnost Ivanić Gradu za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) u iznosu od 15,3 milijuna kuna, a sredstva će se koristiti za financiranje izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.