VIDEOGRAFIKA “VAŽNOST OBRAZOVANJA” ZA ROME

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH provodi prokjekt „Uključivanje Roma – Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine – Faza I“ u okviru kojega je nastala videografika koja je dostupna na Youtube kanalu Ureda:https://www.youtube.com/watch?v=BNULolNtcD4.

Cilj projekta je pridonijeti uključivanju Roma/kinja u hrvatsko društvo, a sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda. Projekt je usmjeren na obrazovanje koje je najvažniji korak u postizanju veće uključenosti u društvo. Videografika “Važnost obrazovanja” prikazuje razna zanimanja, razliku u perspektivi koju imaju nisko i visoko obrazovani građani, te prava i pogodnosti koji se stječu obrazovanjem.