USPJEŠNO ODRŽANA JAVNOZDRAVSTVENA AKCIJA „UNAPRJEĐENJE ZDRAVLJA PRIPADNIKA ROMSKE NACIONALNE MANJINE“ U NOVOM JELKOVCU

U sklopu programa „Edukacijom do zdravlja – Unaprjeđenje zdravlja pripadnika romske nacionalne manjine“ uspješno je održana četvrta ovogodišnja javnozdravstvena akcija, 18. studenog u Novom Jelkovcu. Program je u skladu s Akcijskim planom za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje 2013.-2020. jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i odlukom Ureda za zdravstvo Grada Zagreba. U organizaciji i provedbi javnozdravstvene akcije u Novom Jelkovcu, uz Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” i Gradski ured za zdravstvo, sudjelovali su i Dom zdravlja Zagreb – Istok, Veleučilište Velika Gorica, Strukovni razred za medicinsko laboratorijsku djelatnost Hrvatske komore zdravstvenih radnika te Udruga Perspektiva. Tijekom javnozdravstvene akcije pripadnici romske nacionalne manjine bili su u mogućnosti obaviti preventivni pregled koji obuhvaća analizu anamnestičkih podataka, određivanje krvnog tlaka i razine šećer u krvi (GUK), analizu tjelesne mase, individualno savjetovanje o nastavku terapije i regulacije optimalnog krvnog tlaka i razine šećer u krvi, pravilnoj prehrani vezanoj uz navedena stanja kao i tumačenje rizičnih čimbenika za razvoj kardiovaskularnih nepovoljnih događaja, provjeru oštrine vida te preventivni mamografski pregled. S obzirom da je mjesec studeni posvećen podizanju svijesti o prevenciji raka prostate (”Movember”), u ovu javnozdravstvenu akciju uključena je i provedbu “screening” testa tj. određivanje PSA vrijednosti (tumorskog biljega za prostatu) kod muškaraca starijih od 50 godina. Stručnjaci Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ (liječnici, edukacijski rehabilitator, medicinske sestre, profesor kineziologije i nutricionista) održali su individualna i grupna savjetovanja uz edukativna predavanja o: zdravim stilovima života, upoznavanju s pravima iz zdravstvenog osiguranja i reproduktivnom i spolnom zdravlju djevojaka i žena. Svaki sudionik dobio je, po završetku javnozdravstvene akcije, brošure i letke „Savjeti za zdravlje“ kao i poklon paket s promotivnim materijalima.