USKRŠNJI DORUČAK U „MAĐARCU“

U ponedjeljak, 17. travnja 2017. u 10 sati, u MKD „Ady Endre“ organiziran je tradicionalni Uskršnji doručak u „Mađarcu“.

Organizator je Vijeće mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba.