USKRSNI DORUČAK

U ponedjeljak, 18. travnja 2022. godine nakon dvojezičnog (hrvatsko-mađarskog) bogoštovlja u Crkvenoj općini Zagreb, Našička 20, koje je u 10 sati u MKD “Ady Endre” organiziran je tradicionalno druženje i uskrsni doručak za sve članove mađarske zajednice u Zagrebu. Uskrsni doručak je u organizaciji Vijeće mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba.