UDRUGA PERSPEKTIVA ORGANIZIRA PREGLEDE MOVEMBER (PSA) ZA MUŠKARCE I MAMOGRAFIJU ZA ŽENE PRIPADNIKE ROMSKE ZAJEDNICE

U ponedjeljak, 18. studenog 2019. od 14 – 18 sati u Mjesnom odboru Novi Jelkovec, Novi Jelkovec u Zagrebu, provodit će se movember za muškarce (50+) pripadnike romske zajednice na području grada Zagreba i mamografski pregled za žene Romkinje (38+).

Radi se o javno zdravstvenoj akciji u čijoj organizaciji sudjeluje udruga PERSPEKTIVA čiji je predsjednik romski aktivist Ramiz Ajdin, koji je i inicijator akcije, a koju provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” u suradnji s Gradskim uredom za zdravstvo. Broj pregleda za movember i mamografiju je ograničen. Molimo sve zainteresirane da se jave.