TRIBINA MAKEDONSKI TOPONIMI U EGEJSKOJ MAKEDONIJI

U utorak, 21. siječnja 2020. u 18 sati, Tribine grada Zagreba, Kaptol 27, Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Zagreba organizira tribinu Makedonski toponimi u Egejskoj Makedoniji

Predavačica je prof. dr. Elka Jačeva Ulčar, a moderator Jangel Malinov.