TRIBINA O BOSANSKOM JEZIKU I KULTURI

U četvrtak, 12. travnja 2018. u 20 sati, u Islamskom centru Zagreb, Prilaz Safvet – bega Bašagića 1, na tribini „Bosanski jezik i kultura“ predavači s Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu održat će izlaganja na temu bosanskog jezika i kulture. Sudjeluju: dr. sc. Alen Kalajdžija: Bosanski jezik i njegova historija, dr. sc. Jasmin Hodžić: Bosanski jezik i savremeni sociolingvistički kontekst, mr. sc. Aida Kršo: Bosanski jezik i standardnojezička praksa, i književnik Hadžem Hajdarević: Bosanski jezik i bošnjački kulturni identitet. Organizator je Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba u suradnji s Institutom za jezik Univerziteta Sarajevo.