SVJETSKI DAN ROMA – NARODA BEZ DOMOVINE

Obilježavanje Svjetskog dana Roma održano je 8. travnja 2016. na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu na kojem su članovi Vijeća romske nacionalne manjine Grada Zagreba dijelili promidžbene materijale o svojoj zajednici. Svjetski dan Roma obilježava se 8. travnja, a taj je datum odabran na 4. kongresu Roma u Poljskoj održanom 1990.. Prvi Svjetski kongres Roma je održan u Londonu 8. travnja 1971. godine i najvažniji je datum u novijoj povijesti Roma jer su tad dobili zastavu i himnu, a proglašen je i službeni romski jezik, romani chiba, te prihvaćen službeni naziv Rom za romsku naciju.

No, Romi su narod bez države, njihova integracija u društvo je otežana, žrtve su predrasuda, najveći broj ih je neobrazovan i žive u siromaštvu. Romi su još uvijek djelomično nomadi, njihova pradomovina Indija ih ne priznaje, a sredine u koje dolaze ih teško ili nikako prihvaćaju. U svijetu je prema nekim procjenama između četiri i dvanaest milijuna Roma, a najviše ih je naseljeno u središnjem i istočnom dijelu Europe, odnosno na balkanskom poluotoku kamo su dospjeli u vrijeme turskih osvajanja. Prema popisu stanovništva iz 2011., u Hrvatskoj živi 17 tisuća Roma, većinom na području Međimurja i Zagreba.

Romi Zagreba su održali dvosatni program na glavnom zagrebačkom trgu, a publika je imala prigodu uživati i u plesnom nastupu skupine “Romski san”. Građani su tolerantno reagirali na promociju romske nacionalne manjine i obilježavanje Svjetskog dana Roma. Osim predstavnika romske nacionalne manjine među kojima je bio Neđatin Kamberovski, potpredsjednik Vijeća romske nacionalne manjine Grada Zagreba, Ines Fazlievski, vijećnica Vijeća romske nacionalne manjine Grada Zagreba, Raman Fazlievski Raki, predsjednik udruge “Romski san”, Mirela Beko, predstavnica romske nacionalne manjine Zagrebačke županije, potporu Romima su pružili; Elizabeta Knorr, voditeljica službe za promicanje ljudskih prava i ravnopravnosti spolova, odnose s nacionalnim manjinama i vjerskim zajednicama i razvoj civilnog društva Grada Zagreba, Željko Zaninović, voditelj odsjeka za odnose s nacionalnim manjinama i vjerskim zajednicama Grada Zagreba, Zoltan Balaž Piri, predsjednik Koordinacije vijeća i predstavnika mađarske nacionalne manjine RH i predsjednik Vijeća mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba, te tajnik Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba, Galina Kovačević, predstavnica ruske nacionalne manjine Grada Zagreba, te Davor Bernardić, potpredsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba i Bogdanka Srdić Vulpe, vijećnica Gradske skupštine Grada Zagreba i Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Zagreba.

No, Svjetski dan Roma bio je i tema Europske komisije, a tim povodom potpredsjednik Frans Timmermans je izjavio:

„Jednakost pred zakonom i nediskriminacija temeljne su vrijednosti Europske unije. Međutim, netrpeljivost prema Romima i dalje je vrlo česta pojava u Europi i svijetu. Isključenost, nejednakost i diskriminacija s kojima se i dalje suočavaju brojni Romi u suprotnosti su s temeljnim vrijednostima Unije. Romi nemaju jednak pristup tržištu rada, obrazovanju, stanovanju i zdravstvenoj skrbi. Prisilno iseljavanje Roma i dalje izaziva zabrinutost. Osim toga, začarani je krug siromaštva i dalje zatvoren jer djeca Roma često ne dobivaju jednako kvalitetno obrazovanje kao ostala djeca. Zbog toga vjerujemo da je hitno potrebno da posebice romska djeca dobiju bolji pristup obrazovanju.

Europske institucije i države članice obvezale su se na borbu protiv diskriminacije i segregacije te na bolju integraciju romske zajednice. Iako je integracija Roma ponajprije odgovornost država članica, u okviru strategije „Europa 2020.” prednost se daje aktivnostima kojima se podupire socioekonomska uključenost Roma i sprečava diskriminacija. U tom kontekstu, pod sloganom „Za Rome, s Romima”, Komisija provodi ciljane komunikacijske aktivnosti za borbu protiv diskriminacije i stereotipa usmjerenih protiv Roma. U razdoblju 2014. – 2020. Komisija u okviru kohezijske politike omogućuje dodatno financiranje za mjere kojima je cilj socijalna uključenost. Jednoglasnim donošenjem Preporuke Vijeća o Romima 2013. države članice potvrdile su svoju predanost postizanju uključenosti Roma. Međutim, potrebno je učiniti još više, ne samo na nacionalnoj razini, nego posebno još i na lokalnoj razini. Stoga Europska unija i dalje podupire ne samo nacionalna tijela, nego, što je najvažnije, i lokalne dionike u njihovu radu na zaštiti temeljnih prava Roma.

Trebamo osigurati djelotvornu provedbu tih inicijativa. Kao čuvarica Ugovora Komisija će nastaviti podupirati i pratiti politike država članica za borbu protiv diskriminacije kako bi se osiguralo poštovanje temeljnih prava sviju. Romi su dio naše Unije i ne smiju biti zapostavljeni.”