SVETA MISA I USKRŠNJI DORUČAK MAĐARA

U nedjelju, 21. travnja 2019.

8,45 sati je dvojezična Sveta Misa u Crkvi sv. Marka

10 sati u MKD “Ady Endre” uskršnji doručak za sve članove mađarske zajednice u Zagrebu.

Tradicionalni uskrsni doručak organizira Vijeće mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba.