SUSRET MLADIH BOŠNJAKA HRVATSKE

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba organizira Susret bošnjačke omladine Hrvatske koji će se održati 12. ožujka 2016. u 12 sati u Islamskom centru Zagreb, Prilaz Safvet – bega Bašagića 1. Na programu je predavanje o važnosti nacionalnog identiteta i imena Bošnjak, asimilaciji i integraciji nacionalnih manjina u RH. Nakon radnog dijela sudionici će se družiti u Omladinskom klubu muslimana Zagreb.