STRUČNI SEMINAR O HOLOKAUSTU

U nedjelju, 12. lipnja 2022. u 13 sati, Židovska općina Zagreb, Palmotićeva 16, u Šoa Akademiji održat će se prvi zvaničani seminar nakon potpisivanja sporazuma s Hrvatskom agencijom za odgoj i obraovanje za sudionike koji idu u Yad Vashem na edukaciju.
Seminar nije otvorenog tipa, već samo za sudionike stručnog seminara u Yad Vashemu.