SPORTOM PROTIV NASILJA

U nedjelju, 22. listopada 2023. u 10 sati, Sportski centar Borovje, Frana Krste Frankopana 4, Zagreb, održat će se 4. malonogometni turnir osnovnih škola Grada Zagreba Sportom protiv nasilja. Organizator je Vijeće albanske nacionalne manjine Grada Zagreba, a suorganizatori Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba i Nogometni klub NUR.