SEMINAR SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE RH

U srijedu, 21. studeni 2018. u 10,30 sati u Velikoj dvorani HND, Perkovčeva 2 u Zagrebu, u organizaciji Savjeta za nacionalne manjine RH, održava se Seminar o interaktivnom načinu prijava programa kulturne autonomije nacionalnih manjina putem interneta za 2019. te još nekim temama.

O odabranim temama govorit će; Aleksandar Tolnauer, predsjednik Savjeta za nacionalne manjine RH, Slavka Malenica, načelnica sektora za financijski i proračunski nadzor Ministarstva financija, Marko Trošelj i Maja Peran savjetnici u Službi za međunarodnu suradnju, EU i pravne poslove Agencije za zaštitu podataka, i Tibor Varga, zamjenik predstojnika Stručne službe Savjeta.