ROMI NA TRIBINI O SOCIJALNIM PRAVIMA

Na inicijativu Vijeća romske nacionalne manjine Grada Zagreba danas je u suradnji s Gradskim uredom za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, u dvorani Zajednice Roma Hrvatske “Romski san” i Centra za provedbu integracije Roma u RH i EU, održana tribina o socijalnim pravima. Tribinu je otvorio predsjednik Vijeća romske nacionalne manjine Grada Zagreba Neđatin Kamberovski, a o socijalnim pravima govorila je Snježana Puškadija, voditeljica Odjela za socijalnu skrb u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom. Prava iz socijalne skrbi najvećim dijelom odnose se na novačnu pomoć u koje spada i naknada troškova za stanovanje što je Romima vrlo važno jer mnogi od onih koji žive u gradskim stanovima nemaju novca za pokrivanje režijskih troškova. Potrebiti mogu dobiti pomoć za djecu u mliječnoj hrani, kao i obiteljske pakete, hraniti se u pučkoj kuhinji, besplatno voziti ZET-ovim tramvajima i autobusima te besplatno ljetovati. Pravo na novčanu pomoć imaju i umirovljenici čija je mirovina manja od 1.500 kuna, dok korisnici osobne invalidnine imaju pravo na doplatak za njegu i pomoć, a jedno od socijalnih prava je i podmirenje pogrebnih troškova. Većina romske populacije koristi neki od oblika socijalne pomoći te su neki od njih postavili niz pitanja pravnicima Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom. Tribini su prisustvovali i Raman Raki Fazlievski, predsjednik Zajednice Roma Hrvatske “Romski san”, vijećnik Vijeća RNM GZ Zuhdija Ahmetović, predsjednica Centra za provedbu integracije Roma u RH i EU Ana Dalipovski, te brojni pripadnici romske populacije koji su pozorno slušali predavanje.