REZULTATI IZBORA U 12. IZBORNOJ JEDINICI U KOJOJ GLASUJU PRIPADNICI NACIONALNIH MANJINA

Prema rezultatima izbora u 12. izbornoj jedinici u kojoj glasuju pripadnici nacionalnih manjina, samo jedno novo ime ulazi u Hrvatski sabor. Radi se o Arminu Hou zastupniku bošnjačke, albanske, crnogorske, makedonske i slovenske manjine. Svi ostali zastupnici nacionalnih manjina bili su to i u prošlom sazivu Hrvatskog sabora. Vladimir Bilek zastupnik je češke i slovačke manjine, Robert Jankovics zastupnik je mađarske manjine, Veljko Kajtazi zastupnik je romske, austrijske, bugarske, njemačke, poljske, rumunjske, rusinske, ruske, ukrajinske, turske, vlaške i židovske manjine, Milorad Pupovac, Anja Šimpraga i Dragana Jeckov zastupnici su srpske manjine i Furio Radin zastupnik je talijanske manjine.