PROŽIMANJE SLOVAČKIH I HRVATSKIH ADVENTSKIH OBIČAJA

Božićni blagdani nadahnuli su Maticu slovačku Zagreb, da u suradnji sa Zlatkom Jevakom, predstavnikom slovačke nacionalne manjine Grada Zagreba, organizira manifestaciju „Slovaci u Adventu“ održanu u Kazalištu Vidra. Uzvanicima, kojih je bilo više od 150, predočeni su slovački adventski običaji te njihovo prilagođavanje hrvatskim božićnim običajima.

Da bi nacionalni doživljaj Adventa i Božića bio potpun, pobrinulo se folklorno društvo „Ludovit Štur“ iz Iloka, kojeg je predstavila Matica slovačka Ilok, i pjevački zbor „Lira“ iz Lipovljana, kojeg je predstavila Matica slovačka Lipovljani, koji su izveli slovačke narodne pjesme i plesove. Adventsko prožimanje običaja slovačke manjine s onima većinskog naroda još je jedan od pokazatelja kako manjine nematerijalnim bogatstvom neprocjenjive vrijednosti obogaćuju hrvatsku kulturu.