PROSLAVA DVA DESETLJEĆA DJELOVANJA MKD “BILJANA” ZADAR

U subotu, 5. listopada 2019. u 19 sati, u Zadru, MKD “Biljana” Zadar, održat će kulturnu manifestaciju povodom jubilarne 20. obljetnice društva. Pokrovitelji su Savjet za nacionalne manjine RH, Grad Zadar i predstavnik makedonske nacionalne manjine Zadarske županije.