PROLJEĆE KOJE MAĐARI NIKAD NEĆE ZABORAVITI

U nizu događaja kojima Mađari obilježavaju 171. godišnjicu mađarske revolucije pokrenute protiv Habsburške monarhije u proljeće 1848. je i prigodni kulturni program – proljeće naroda. Održan je 16. ožujka u MKD „Ady Endre“ u Zagrebu, a nastupili su mješoviti zbor i literarna sekcija MKD-a. Zbor je pjevao mađarske revolucionarne i domoljubne pjesme, a literarna sekcija recitirala je pjesme kojima je opjevana mađarska borba za slobodu. Osim na mađarskome jeziku, zagrebački Mađari program su održali i na češkome, francuskome i njemačkome jeziku.

Jer revolucija pokrenuta 1848. nije bila samo mađarska, došlo je do pobune naroda i u nekim drugima europskima zemljama. Ta je revolucija u temeljima bila socijalistička jer se radilo o pokretu protiv feudalne vlasti, no Mađarska je iskoristila taj trenutak i krenula u bitku za samostalnost i odvajanje od Habsburške monarhije. No, Mađari nisu uspjeli i revolucija je 1949. propala, ali to nije razlog da ne slave svoju povijest. Program su organizirali MKD «Ady Endre» i Vijeće mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba, koje je predstavljao predsjednik Zoltan Balaž Piri. Događaju su prisustvovali članice i članovi Vijeća, Marijana Selman, predsjednica «Ady Endre», te brojni pripadnici mađarske nacionalne manjine u Zagrebu. Mađari obilježavaju sve važne datume iz bogate povijesti matične domovine te tako njeguju nacionalno povijesno sjećanje, te educiraju pripadnike mlađe generacije o važnosti čuvanja nacionalnog identiteta.