PREDSTAVLJEN PROJEKT POTPORE VIJEĆIMA NACIONALNIH MANJINA NA LOKALNOJ RAZINI

Danas je Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske organizirao uvodnu konferenciju povodom predstavljanja projekta IPA 2012 »Potpora vijećima nacionalnih manjina na lokalnoj razini« u prostorijama Predstavništva Europske komisije u Republici Hrvatskoj, Kući Europe. Projekt financiran od strane Europske unije provodi se u suradnji s konzorcijem kojeg čine WYG savjetovanje d.o.o. i Teched savjetodavne usluge d.o.o.

Opći je cilj projekta osigurati cjelovito i učinkovito ostvarivanje ljudskih prava te poboljšanje aktivnog i potpunog sudjelovanja nacionalnih manjina u gospodarskom, kulturnom i društvenom životu hrvatskog društva, uz očuvanje njihova vlastitog identiteta, kulture i tradicije. Trajanje projekta je 18 mjeseci – od 1. veljače 2016. do 31. srpnja 2017. godine.

Svrha projekta »Potpora vijećima nacionalnih manjina na lokalnoj razini« je osigurati preduvjete za aktivnu participaciju vijeća nacionalnih manjina u provedbi praćenja Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i u razvoju vlastitih lokalnih zajednica na području Republike Hrvatske.

Na predstavljanju projekta „Potpora vijećima nacionalnih manjina na lokalnoj razini“ prisustvovali su predstavnici nacionalnih manjina kojima se obratio ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, gospodin Branko Sočanac i predsjednik Savjeta za nacionalne manjine gospodin Aleksandar Tolnauer. Članovi Projektnog tima, Lidija Japec, voditeljica Projektnog tima, Nenad Karajić, ključni stručnjak za istraživanje i edukacije i Boris Bereček, IT stručnjak predstavili su projektne aktivnosti i očekivane rezultate.

»Uključivanje lokalnih vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u živote zajednica kojima pripadaju trebalo bi, ne samo osigurati oživotvorenje normi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, već i pridonijeti izgradnji demokracije i promicanju demokratskih vrijednosti u društvu, kao i ukupnom društvenom i gospodarskom razvoju Republike Hrvatske, te postizanju zajedničkih europskih ciljeva do 2020. godine, prije svega socijalne uključenosti.“ izjavio je ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, gospodin Branko Sočanac«.

“U multikulturalnim državama participacija pripadnika manjina u odlučivanju dodatni je kriterij za ostvarenje vladavine prava, a odnosi se, ne samo na odluke koje su usmjerene na te manjine ili koje na njih mogu posebno utjecati nego i na odluke od važnosti za cijelo društvo. Naime, realizacija vladavine prava u sebi sadrži i kriterij sudjelovanja svih slojeva jednog društva u donošenju svih društvenih odluka.“ izjavio je na konferenciji predsjednik Savjeta za nacionalne manjine gospodin Aleksandar Tolnauer.

»U okviru projektnih aktivnosti bit će provedena GAP analiza kapaciteta i potreba vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za praćenje provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina; razvit će se alati za povećanje učinkovitosti djelovanja vijeća i predstavnika nacionalnih manjina: web sučelje i priručnik. U pet regionalnih centara, provest će se edukacije trenera vijeća i predstavnika nacionalnih manjina s naglaskom na umrežavanje s ostalim ključnim dionicima lokalnog razvoja.“ izjavila je voditeljica Projektnog tima, gospođa Lidija Japec.