PREDSTAVLJEN MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI ZBORNIK S LJUBAVLJU, DEA 4

Međunarodna smotra pisaca iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Grčke, Cipra, Kosova, Albanije i Italije i Rumunjske održana je u Zagrebu 15. rujna u Knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića. Radi se o predstavljanju 4. književne antologije kulturne raznolikosti S ljubavlju, Dea 4 u kojoj sudjeluje 87 odabranih autora.

Na natječaj, koji je organiziralo Društvo albanskih umjetnika Hrvatske „DEA“, uz potporu Savjeta za nacionalne manjine RH, prijavilo se 147 pisaca, a odabrano ih je 87 koji su prozom i poezijom odgovorili na zadanu temu o ljubavi, tolerancije i humanizmu tragom opće deklaracije o kulturnoj raznolikosti koju je usvojio UNESCO a ona glasi:

“Kultura se pojavljuje u različitim oblicima u vremenu i prostoru. Ta je raznolikost utjelovljena u jedinstvenosti i mnogostrukosti identiteta grupa i društava od kojih se sastoji ljudska vrsta. Kao izvor razmjene, inovativnosti i kreativnosti, kulturna raznolikost je potrebna svakoj ljudskoj vrsti kao što je bioraznolikost potrebna prirodi. U tom smislu, ona je zajednička baština čovječanstva i trebala bi biti priznata i prepoznata na dobrobit sadašnjih generacija i onih koje tek dolaze.”

Sudionici manifestacije su:Abdulah Bećirević, Aleksandra Kostić, Aliki Michaelidou Telesku, Ana Dalipovski, Ana Piršljin, Ana Zogović, Antonios Efthymiou, Aranka Kis, Bardhyl Maliqi, Borna Kekic, Bunić Bogdan, Darija Žilić, Davorka Crnčec, Denis Ćosić, Dragan Mitić, Dragan Radosavljević, Dražen Rubić, Dušan Varičak, Đurđica Ramqaj, Đurđica Vuković, Elis Konović, Eta Mersimi, Fahredin Shehu,Galib Puškar, Goran Duks Popović, Goran Matić, Gordana Sarić, Gracijela Putina, Ioana Ilieși, Ivan Dimoski, Ivan Grahovec, Ivanka Blaževiš Kiš, Ivna Grgić , Ivo Mijatović, Jagica Novak, Jagoda Vičević, Jasna Primorac, Jelena Stanojčić, Jovo Mraović, Katarina Pahljina, Katica Tomek, Kristina Riba, Lidija Puđak, Lili Koci, Ljiljana Lipovac, Ljubica Ribić, Maid Čorbić, Maja Vidaković, Marijan Grakalić, Marijan Lončarić, Marijana Kunjas, Mihael Arcon, Milan Novak, Milena Zlateska, Milko Dedaph Kiš, Milorad Kostić, Mimoza Rexhvelaj, Mira Jungić, Mirjana Majić, Miroslav Tičar, Nasib Hodžić, Nera Karolina Barbarić, Nermina Adžović Mustagrudić, Neven Dužević, Radica Brkić, Rale Ratko Belić, Refika Dedić, Sabrina De Canio, Sadije Aliti, Sandra Rubić, Slava Bozicevic, Slaven Trebovac, Slavica Bakšaj, Slavka Božović, Sonja Kušec Bećirević, Stjepan Crnić, Tatjana Tomić, Trandafir Sîmpetru, Valentina Mrijaj, Vesna Fojkar-Ćirić, Vlatka Bošnjak, Voula Memou, Zdenka Mlinar, Zdravko Odorčić, Zlata Kululj, Zoran Perović, Zoran Stamenić, Zvonimir Friganović i Želimir Novak.

Antologiju su predstavili Ljiljana Koci, Valentina Mrijaj i Gentiana Lleshdedaj, a u umjetničkom programu sudjelovali su Alija BećirevićSonja Kušec Bećirević i Neven Dužević.